Individuálny kurz 90 min. / Individual course 90 min.

1 90min podľa potreby 30 €

Popis kurzu

Nehovoríme, že nie ste tímový hráč. Ale niektoré veci skrátka lepšie idú vo dvojici. 🙂 Práve pre Vás je potom individuálny kurz, kde ste s native speakrom len jeden na jedného a efektívne zlepšujete svoju komunikáciu v cudzom jazyku.

Raz týždenne počas 90 minút si môžete precvičiť  a upevniť svoje znalosti a vďaka okamžitej spätnej väzbe sa v nich postupne zlepšovať. Samozrejmosťou sú učebné materiály priamo v cene, native speakers lektori, zaujímavý a zábavný obsah, a v neposlednom rade reálne situácie z bežného života.

Vďaka našim osvedčeným metódam sľubujeme viditeľné výsledky už po krátkom čase, preto budete k svojmu cieľu každým týždňom o krok bližšie.

Individuálny kurz je možné časovo aj intenzitou prispôsobiť podľa potrieb.


We don’t want to suggest that you are not a team player, some things are just better done individually. In our individual courses you’ll find yourself with a native speaker teacher. With lessons one-on-one you’ll have the perfect opportunity to effectively improve your communication in foreign language.

You’ll have the change to practise and strenghten your abilities once a week for 90 minutes. Thanks to the instant feedback you’ll be able to improve step by step. Naturally, the learning materials, fun and interesting content are included, as well as real situations from everyday life.

Thanks to our time-tested methods we can promise visible results in no time, hence every week you’ll get closer to your goal.

The individual course is fully tailored to your needs and schedule.

Informácie

Termín: podľa dohody

Čas: podľa dohody

Úroveň: A1-B2

Registračný formulár