Príprava na certifikát 60 min. / Certificate training 60 min.

1-6 60 min. 12 týždňov 24 €

Popis kurzu

Vedieť používať jazyk je v dnešnom svete nielen nutnosť, ale aj výhoda. A tú treba často okrem reálnej praxe aj dokladovať.

Radi Vám preto pomôžeme s prípravou na rôzne certifikácie, ktoré Vám Vašu úroveň slovenčiny potvrdia do ďalšieho života. Výhodou je, že si certifikát zo slovenského jazyka, využiteľný pre prax budete môcť už čoskoro urobiť aj priamo u nás.

Na termínoch, intenzite aj čase sa vieme, samozrejme, dohodnúť.


To use the language correctly is not only a must, but also an advantage. And often you’ll have to prove your abilities.

Therefore, we are happy to help with a variety of certificates, which will acknowledge your level of Slovak. The advantage is that it will be possible to pass the exams for certificates directly at the Real Language School.

The course is fully tailored to your needs and schedule.

Informácie

Termín: podľa dohody

Čas: podľa dohody

Úroveň: B1-C2

Registračný formulár