Príprava na certifikáty – anglický jazyk

1 60/90 min podľa potreby 24/36 €

Popis kurzu

Získať celosvetovo uznávaný certifikát pomôže Vášmu dieťaťu nielen získať náskok pred svojimi rovesníkmi, ale naštartuje jeho študijnú, a do budúcna aj profesijnú kariéru. Prípravy na certifikáty nechajte na nás, pomôžeme Vám so všetkým. 

V prípade anglického jazyka pripravujeme na IELTS a Cambridge certifikáty na všetkých úrovniach (aj detských). Výhodou je, že jedným z lektorov je Ben Collins, skúšajúci pre British Council. Informácie tak získava Vaše dieťa z prvej ruky.

Na kurzoch sú frekventanti oboznámení s obsahovými a formálnymi časťami skúšky, pričom môžu pod vedením kvalifikovaných učiteľov absolvovať simulovanú jazykovú skúšku ECL prostredníctvom vzorových testov.

Kandidáti, ktorí sa rozhodnú absolvovať skúšky ECL budú schopní na danej úrovni:
– efektívne komunikovať v bežných situáciách a rozhovoroch, vyjadrovať svoje názory, argumentovať,
– sledovať správy a porozumieť ich obsahu,
– zrozumiteľne sa vyjadrovať v písomnej forme,
– písať listy, správy, e-maily a príbehy.

Testujú sa štyri oblasti, a to čítanie, písanie, počúvanie a ústna časť.

Prípravu je možné časovo aj intenzitou prispôsobiť podľa potrieb.

Informácie

Termín: po dohode

Čas: podľa rozvrhu dieťaťa

Úroveň: A1-C2

Registračný formulár