Príprava na certifikát 60 min.

1-6 60 min 12 týždňov 24 €

Popis kurzu

Vedieť používať jazyk je v dnešnom svete nielen nutnosť, ale aj výhoda. A tú treba často okrem reálnej praxe aj dokladovať.

Radi Vám preto pomôžeme s prípravou na certifikácie IELTS  a Cambridge, ktoré Vám Vašu úroveň angličtiny potvrdia do ďalšieho života. Výhodou je, že medzi našimi lektormi máme Bena Collinsa, skúšajúceho pre British Council, preto Vám môžeme dodať informácie z prvej ruky.

Na kurzoch sú frekventanti oboznámení s obsahovými a formálnymi časťami skúšky, pričom môžu pod vedením kvalifikovaných učiteľov absolvovať simulovanú jazykovú skúšku ECL prostredníctvom vzorových testov.

Kandidáti, ktorí sa rozhodnú absolvovať skúšky ECL budú schopní na danej úrovni:
– efektívne komunikovať v bežných situáciách a rozhovoroch, vyjadrovať svoje názory, argumentovať,
– sledovať správy a porozumieť ich obsahu,
– zrozumiteľne sa vyjadrovať v písomnej forme,
– písať listy, správy, e-maily a príbehy.

Testujú sa štyri oblasti, a to čítanie, písanie, počúvanie a ústna časť.

Na termínoch, intenzite aj čase sa vieme, samozrejme, dohodnúť.

Informácie

Termín: podľa potreby

Čas: podľa potreby

Úroveň: A2-C1

Registračný formulár